Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 3 4 5
9
14 18 19
20 21 22 23 24 26
27 29 31 1 2

 

 

Kompensacijos asmenims, 1990–1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų

Kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

 

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos kompensacijų asmenims, 1990–1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, įstatymui Krašto apsaugos ministerija pradės mokėti vienkartines kompensacijas asmenims, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė tarnybos sovietų armijoje ir buvo:

• prievarta paimti į sovietų armijos dalinius;

• nuteisti laisvės atėmimu už pasitraukimą iš sovietų armijos arba šaukimo tarnauti joje boikotavimą;

• priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą sovietų armijos daliniuose iki 1991 m. rugsėjo 7 d.

 

Kompensacijos dydis yra 1159 eurai, kompensacijos išmokamos vieną kartą.

 

Asmenims, kuriems anksčiau jau buvo išmokėtos 3000 Lt dydžio kompensacijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, po 1990 m. kovo 11 d. pasitraukusiems iš būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje ir už tai nuteistiems“, mokamas šių kompensacijų skirtumas, t. y. 290 eurų.

 

Kompensacijos neskiriamos asmenims, kuriems jos jau buvo išmokėtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, kurie po 1990 m. kovo 11 d. pasitraukė iš būtinosios karo tarnybos sovietinėje armijoje ir buvo globojami Raudonojo Kryžiaus globos skyriuje, bet 1990 m. kovo 27 d. buvusios TSRS desantininkų pagrobti ir išvežti“.

 

Asmenys, atitinkantys aukščiau nurodytas sąlygas, pirmiausia turi kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių teisių komisiją adresu: Vilnius, Gedimino pr. 40, tel. 8 (5) 231 3012 arba 8 (5) 279 1034 dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo ir nukentėjusiojo asmens pažymėjimo išdavimo.

 

Asmenys, kuriems Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas nukentėjusio asmens pažymėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punkto arba 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto k papunkčio numatytais atvejais dėl kompensacijos išmokėjimo gali kreiptis į bet kurį Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 

1) prašymą skirti kompensaciją, užpildytą pagal šią formą;

2) galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;

3) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nukentėjusio asmens pažymėjimą (Nukentėjusiojo asmens pažymėjimo pvz. ir Nukentėjusiojo asmens (politinio kalinio) pažymėjimo pvz.);

4) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažymą apie išmokėtą ar neišmokėtą vienkartinę kompensaciją, jeigu nukentėjusio asmens pažymėjimas išduotas asmenims, kurie buvo nuteisti laisvės atėmimu arba įkalinti be teismo sprendimo 1939–1990 m., taip pat atskirais represijų atvejais 1991 metais už atsisakymą dėl politinių motyvų tarnauti Lietuvą okupavusių valstybių ginkluotosiose pajėgose arba už pasitraukimą iš šių ginkluotųjų pajėgų.

 

Dokumentus KASP teritoriniams skyriams taip pat galima siųsti registruotu laišku. Šiuo atveju, siunčiamas prašymas (originalas), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir nukentėjusiojo asmens pažymėjimo dokumentų kopijos, patvirtintos notaro arba seniūno pagal gyvenamąją vietą, ir pažymos apie neišmokėta vienkartinę kompensaciją originalas (jei jis būtinas).

 

Kompensacijos asmenims išmokamos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos. Prašymo skirti kompensaciją pateikimo diena laikoma visų asmens pateiktų ir tinkamai užpildytų dokumentų ar tinkamai įformintų jų kopijų gavimo KASP teritoriniuose skyriuose diena.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Kompensacijų įstatymą per vienus kalendorinius metus išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 43 450 eurų, todėl jei visų paskirtų einamaisiais kalendoriniais metais kompensacijų suma viršytų minėtą sumą, kitos kompensacijos skiriamos tik kitais paeiliui einančiais kalendoriniais metais ir išmokamos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kitų metų sausio 1 d.

 

Asmenys, kurie kreipėsi dėl kompensacijos skyrimo, krašto apsaugos sistemos atsakingų tarnautojų (darbuotojų) veiksmus gali apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, pateikdami skundą krašto apsaugos ministrui.

 


Krašto apsaugos ministerija, reaguodama į gaunamas užklausas, informuoja, kad turi sąrašą asmenų, kurie atsisakė tarnybos sovietų kariuomenėje, tačiau jis nėra išsamus. Sąrašas šiuo metu yra tikslinamas ir pildomas, tačiau nebus viešinamas, taip siekiant apsaugoti jame esančių asmenų saugumą.

Asmenims, atsisakiusiems tarnybos sovietų kariuomenėje, rekomenduojame el. paštu [email protected] pateikti savo duomenis, nurodant savo vardą, pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą ir gyvenamąją vietą, taip papildant Krašto apsaugos ministerijos turimus duomenis.


Sąrašas bus naudojamas informuoti asmenis tiesiogiai, jeigu dėl jų atsisakymo 1990-1991 m. tarnauti sovietų kariuomenėje iškiltų grėsmė jų saugumui. Į Krašto apsaugos ministeriją taip pat gali kreiptis ir tie Lietuvos piliečiai, kurie atsisakė tarnauti sovietinėje kariuomenėje iki 1990 m.

Daugiau informacijos - Valstybės saugumo departamento pranešime ir Krašto apsaugos ministerijoje tel. (8 5) 210 38 64 ir (8 5) 263 59 05. Taip pat rekomenduojame pasidomėti Užsienio reikalų ministerijos informacija kaip elgtis įvykus nelaimei užsienyje.

Informacija atnaujinta 2018.12.11
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media